SON EKLENENLER

Emeklilik sistemine yeni düzenleme

12’nci Kalkınma Planı’na göre aylık bağlama sistemi, kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde hayat süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacak
18 Ekim 2023 07:17

Hükûmet, sosyal güvenlik sisteminin daha adil ve etkin bir yapıya kavuşturulması amacıyla yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu adımlardan biri, emekli aylıklarında düşüşe yol açan aylık bağlama oranıyla (ABO) ilgili olacak. 2024-2028 yıllarını kapsayan 12’nci Kalkınma Planı’na göre aylık bağlama sistemi, kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen hayat süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarıyla ilgili çalışmalar yapılacak.

BAKIM SİGORTASI KURULACAK

Sosyal güvenlik alanıyla ilgili adımlar bunlarla da sınırlı kalmayacak. Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek. Ayrıca, yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak. Sürekli iş göremezlik geliri veya maluliyet aylığı alan kişilerin yeniden iş gücü piyasasına dönmesi için de mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TEŞVİK EDİLECEK

Tamamlayıcı emekliliğe ve sağlık sistemlerine yönelik adımlar da atılacak. Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecek. Genel Sağlık Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, kişilere alternatif bir sağlık güvencesi sağlanması ve sağlık hizmet sunumundaki kapasitenin etkin kullanımı için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecek.

BES DAHA CAZİP HÂLE GELECEK

Sosyal güvenlik alanında tasarrufların önünü açan uygulamalarda da yeniliklere gidilecek. Bu kapsamda, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) daha cazip hâle getirilerek fon tutarı ve katılımcı sayısı artırılacak, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işveren katkısını içerecek şekilde geliştirilecek ve fon çeşitliliği sağlanacak. OKS’nin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. OKS’de fon çeşitliliği katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacak. Ayrıca, BES’te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması sağlanacak. Yaş ve yıl şartlarını karşılayan BES katılımcılarının fonları, plan döneminde ihdas edilecek sigorta ürünü kapsamında, isteğe bağlı olarak uzun dönem bakım teminatına dönüştürülecek. Bunların yanı sıra yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek. OKS’de olduğu gibi BES’ten emekli olan bireylerin birikimlerini toplu olarak çekmeleri yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası şeklinde almaları özendirilecek.

5 YILLIK YOL HARİTASI MECLİS’TE 

Ekonomide yol haritası olacak 12’nci Kalkınma Programı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Beş yıllık kalkınma planının beş ana eksenden oluştuğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ortalama%5 büyüme hedefliyoruz. Her yıl yüzde 3 istihdam artışı ile işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz.  Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda%4,7’ye geriletmeyi hedefliyoruz” dedi.

TURİZMDE 2028 HEDEFİ 100 MİLYAR DOLAR

12. Kalkınma Planı’nda 2028 yılında turizm geliri hedefi 100 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 82,3 milyon olarak belirlendi. Yeni pazarlar oluşturulması amacıyla başta Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere turist potansiyeli yüksek ülkelerde tanıtım çalışmaları yürütülecek. Turizm sektörünün iklim değişikliğine uyum kapasitesi artırılacak.

5G’DE ROTA BELİRLENİYOR

12. Kalkınma Planı döneminde 5G’ye yönelik yetkilendirme çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Buna göre: 

> Elektronik haberleşme sektöründe yeni nesil mobil teknolojiler başta olmak üzere sektörel ihtiyaçlara uygun şekilde araştırmadan ticarileştirmeye kadar bütün süreçleri kapsayan yerli üretim ve AR-GE destekleri verilecek.

> Yüksek hızlı, kaliteli, güvenli ve uygun maliyetli erişim imkanı sunan sabit ve mobil geniş bant altyapıları yaygınlaştırılacak. Elektronik haberleşme sektöründe rekabetin güçlendirilmesi amacıyla altyapı kurulumuna ilişkin izin ve geçiş hakkı, altyapının ortak kullanımı ve tesis paylaşımı süreçleri iyileştirilecek. Elektronik haberleşme işletmecileri üzerindeki kamusal yükler hafifletilecek.

> Yerli haberleşme altyapılarının kurulumu gözetilerek 5G’ye yönelik yetkilendirme çalışmaları tamamlanacak, 6G’ye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalar takip edilecek.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

TÜRKİYE GAZETESİ

EMEKLİLER SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER